Skip to content

Samtalsstöd


Söker du någon att prata med?

Ibland kan det räcka med några få stödjande och utvecklande samtal för att sortera bland tankar och känslor. Samtalsstöd syftar till att vara just ett stöd för dig i den situation du befinner dig i här och nu. Du får hjälp med att lyfta blicken och se dina problem och frågeställningar ur olika infallsvinklar och får nya perspektiv.

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med samtalet som verktyg och kan vara din samtalspartner och ditt stöd i allt från vardagens problem och sorgearbete till frågeställningar som du möter på arbetet och i dina relationer.

Söker du någon att prata med? Kontakta mig för ett första förutsättningslöst samtal.