Skip to content

Psykosyntes


Vilken är just din väg?

Vi har alla en historia som format oss på gott och ont och som finns med oss i våra dagliga liv. Vid sidan av den har vi också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte gynnar oss längre och att växa som individer. Psykosyntesen fokuserar på det friska hos var och en och bygger på att varje människa är unik och har en egen inneboende potential till utveckling.

I konkreta, insiktsfulla övningar och praktiskt arbete varvat med reflekterande samtal undersöker vi tillsammans vad som skaver i dig.
Min roll är att stödja dig i din förståelse för vem du är, vilka behov du har och hur du hittar vägen till ett liv med mer balans och harmoni.

Vår utgångspunkt är att människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel
med varandra och hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt.

En annan viktig pusselbit är synsättet att det är genom våra svårigheter som vi utvecklas som människor. När vi lär oss förstå de olika delarnas behov kan vi bättre ta hand om de konflikter som uppstår inom oss och det blir lättare att balansera motstridiga känslor och impulser. Därför har också viljan en central roll inom psykosyntesen. Utan viljan blir det enklaste projekt svårt att genomföra.
Precis som vi kan träna musklerna i vår kropp, kan vi träna vår vilja att genomföra det vi vill i våra liv.

Det kan vara lätt att fastna i det som är svårt, men med psykosyntesen som förhållningssätt lär vi oss att vi är större än vår historia,
våra inre sår och våra begränsningar. Mitt mål är att du genom våra samtal ska få ökad förståelse kring varför du beter dig som du gör,
något som i sin tur leder till att du får möjlighet att omsätta insikterna i praktiskt handlande. Allt för att kunna skapa en varm och
harmonisk relation till dig själv där du agerar utifrån vem du är och vad du vill.

Syntes är en process som finns överallt, både i naturen och inom människan – även på det psykologiska planet – och kan liknas vid att delarna förs samman till en större helhet.  Psykosyntesen grundades under 1920-talet av Roberto Assagioli (1888-1974) italiensk läkare, psykiater, vetenskapsman och lärjunge till Sigmund Freud.

Psykosyntesen utvecklas ständigt och hämtar även inspiration från andra metoder bl.a , KBT, mindfullness, gestaltterapi , meditation och transaktionsanalys, filosofi och österländsk visdom.

Hör av dig så utforskar vi tillsammans hur du kan hitta just din väg.