Skip to content

GDPR

Integritetspolicy enligt GDPR

Hantering av personuppgifter
Din personliga integritet är viktig. Denna integritetspolicy förklarar hur insamlandet och användandet av din personliga information används i företaget: Samtal med Eva. Ingen annan än Eva Widenfalk Samtalsterapeut har tillgång till uppgifterna

Personuppgiftsansvarig
Eva Widenfalk Samtalsterapeut (Sysslomansgatan 24A, Uppsala) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifter som kan behandlas
Hemsidan
Om du lämnar kommentarer på hemsidan kan din IP adress och browser detekteras för att hindra skräppost. När du besöker eller använder webbplatsen så kan cookies användas för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.
Enskild terapi, coaching eller kurser
Jag skriver inte journaler i sjukvårdssystem. Jag för istället kortfattade anteckningar efter varje möte. Dessa anteckningar förvarar jag på ett säkert sätt så att inte tredjepart kommer åt dem. Inga personnummer eller hemadresser sparas. Vid fakturabetalning kan dock ytterligare information behöva sparas såsom hemadress samt födelsedata. Vid avslutad terapi/coaching behåller jag klientens kontaktuppgifter och anteckningar upp till två år. Därefter raderas dessa. Klienten kan när som helst begära att jag ska radera kontaktuppgifter eller anteckningar. Betalningsinformation, namn och eventuell adress beroende på betalningsform sparas i bokföringssystemet och där gäller bokföringslagen dvs. sparas i 7 år.