Skip to content

Coaching & Samtalsstöd


Vad är coaching?

Ordet ”coach” kommer från engelskan och beskriver något eller någon som tar människor från där de är – till dit de vill vara. En resa många av oss drömmer om att göra, men där vi ofta fastnar i tankar om hinder och motstånd. Något jag i min roll som coach kan hjälpa dig med.

 Tillsammans blickar vi framåt utifrån där du befinner dig här och nu. Kanske vill du utveckla dina resurser, bli bättre på att hantera hinder och frigöra din potential i syfte att nå dina yrkesmässiga eller privata mål. Under våra samtal får du hjälp med att formulera dina mål samt
att blicka inåt och upptäcka nya saker om dig själv och dina möjligheter. Därefter identifierar vi vad som hindrar dig från att nå dem och arbetar fram en plan för hur du ska kunna ta dig runt det.

Min roll som coach är att driva processen framåt genom att lyssna, ställa frågor och locka fram dina egna lösningar, och strategier för hur de kan omvandlas till handling.

Mellan samtalen får du en eller flera uppgifter att göra till nästa samtal.  Ju mer tid du är beredd att lägga mellan coachsamtalen på att reflektera, göra och prova saker, desto större framsteg kommer du att göra. Oftast består en samtalsserie av fem till tio samtal, varannan
eller var tredje vecka beroende på din frågeställning och dina behov.

Information om att gå i coaching. Ladda ner pdf här

Kontakta mig så coachar jag dig.


 
Samtalsstöd 

Ibland kan det räcka med några få stödjande och utvecklande samtal för att sortera bland tankar och känslor. Samtalsstöd syftar till att vara just ett stöd för dig i den situation du befinner dig i här och nu. Du får hjälp med att lyfta blicken och se dina problem och frågeställningar ur olika infallsvinklar och får nya perspektiv.

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med samtalet som verktyg och kan vara din samtalspartner och ditt stöd i allt från vardagens problem och sorgearbete till frågeställningar som du möter på arbetet och i dina relationer.

Söker du någon att prata med? Kontakta mig för ett första förutsättningslöst samtal.